KommuniceraMera
 
KommuniceraMera
     
Vi på KommuniceraMera arbetar med det skrivna, det talade och det outtalade ordet. Allt vi gör har kommunikation i någon form som minsta gemensamma nämnare, och variationen är oändlig.
  Skribent Vi hjälper dig att formulera ditt budskap och att presentera det på ett professionellt sätt. Det kan t.ex. gälla artiklar, pressreleaser och debattartiklar.
  
 
 
   
Coachning handlar om att tydliggöra sina mål och se möjliga vägar att nå dessa, vare sig det gäller det professionella eller privata livet. Det är ett förhållningssätt och en process som genom samtal mellan coach och klient syftar till att finna och fokusera lösningar som möjliggör måluppfyllnad.
Coachen behöver inte vara kunnig inom samma bransch som sin klient, utan deltar i en progression där klientens idéer är styrande.
  Utbildning Rätt använt är det skrivna ordet din trogna medhjälpare. KommuniceraMera erbjuder flera olika alternativ för skrivträning, och vi arbetar både med enskild coachning och med grupper.
Arbetsformerna varierar efter kundens önskemål och vi genomför allt från seminarier och workshops till elektroniskt bollande med texter via Internet. Oavsett vilket alternativ du väljer får du personlig handledning i skrivprocessen för att dina texter ska bli så bra som möjligt.

KommuniceraMera | Folkungagatan 22, 703 42 Örebro | mail@kommuniceramera.nu | Företaget innehar F-skattsedel